Od 1. 12. 2017 realizuje naše společnost PWB hb s.r.o. projekt ?Zpátky do práce? z Operačního programu Zaměstnanost.

Zpátky do práce

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007192

Projekt Zpátky do práce je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Státního rozpočtu České republiky a společností PWB hb s.r.o. Cílovou skupinou projektu jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti cílové skupiny prostřednictvím aktivit: Motivační kurz, Kariérové poradenství, Individuální poradenství, Počítačová gramotnost, Finanční gramotnost, Rekvalifikační kurzy. Během realizace projektu se využívají jak běžné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (poradenství, rekvalifikace), tak inovativní doplňkové aktivity (počítačová pracovní diagnostika, dotované zaměstnání, praxe u zaměstnavatele). Pro zvýšení dostupnosti projektu je připravena široká škála doprovodných opatření (úhrada cestovného, úhrada zdravotních prohlídek, povinných očkování, ochranných pomůcek).

Místo realizace: Kraj Vysočina

Termín realizace: 1. 12. 2017 ? 30. 9. 2019