Vzdělávání a profesní rozvoj ve společnostech PWB

Vzdělávání a profesní rozvoj ve společnostech PWB

Registrační číslo:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005374

V období od 1.2.2017 do 31.1.2019 je ve společnostech PWB hb s.r.o. a PWB stavby s.r.o. realizován projekt zaměřený na vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost a společností PWB hb s.r.o. Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a dovedností řídících pracovníků především v oblasti vedení a manažerského rozhodování a zvýšení znalostí ostatních účastníků v oblasti informačních technologií a administrativy pro optimalizaci logistických procesů a chodu společností.

 
Home Aktuálně Vzdělávání a profesní rozvoj ve společnostech PWB