Výstavba dvou objektů TRANSFORMACE DOMOVA HÁJ III. zdárně probíhá a blíží se k finále. Dva objekty, které jsou součástí našeho projektu, jsou vybudovány na okraji Havlíčkova Brodu. Investorem akce je Kraj Vysočina, projekt je spolufinancován Evropskou unií. Předpokládané náklady činí 20 610 078,- Kč včetně DPH.

V červenci 2020 byla zahájena realizace rekonstrukce starého činžovního domu v Čáslavi. Rekonstrukcí vznikne 10 sociálních bytů.

Investorem projektu je Město Čáslav, celkové předpokládané náklady budou ve výši 14 000 000,- Kč bez DPH.

V současné době jsou dokončeny bourací práce, probíhají hrobé rozvody elektroinstalace, ZTI a vytápění. Byly provedeny nové vyzdívky a pokračují přípravné práce na zajištění a opravách krovu.

V březnu zahájená výstavba víceúčelové budovy v obci Dolní Smrčné spěje ke svému finále. V současné době realizujeme venkovní zpevněné plochy, kompletace elektroinstalace, ZTI a vytápění a dokončujeme úpravy vnitřních povrchů.

Investorem je Město Brtnice, celkové náklady budou ve výši 8 500 000,- Kč bez DPH.

Realizace zakázky Sociální bydlení Kouřim je ve finální fázi. Dokončují se vnitřní úpravy, kompletace a další finální práce.

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu pro účely sociálního bydlení pro zadavatele – Město Kouřim.

Předpokládané náklady stavebních úprav jsou 9 348 925,- Kč bez DPH.

V září 2019 jsme zahájili výstavbu Domu s pečovatelskou službou Opočnice. Dům s deseti bytovými jednotkami bude dokončen nejpozději na jaře roku 2021, plánované celkové náklady jsou 12 800 000,- Kč bez DPH.

Aktuálně probíhají kompletační a dokončovací práce v interiéru a úpravy venkovních zpevněných ploch.

Rekonstrukce objektu Pečovatelské služby ve městě Chotěboř byla zahájena v červenci 2020. Proběhla kompletní výměna střešního pláště, výměna oken a garážových vrat.

Předpokládané náklady stavebních úprav jsou 1 639 976,- Kč bez DPH.

Jsme rádi, že můžeme podporovat plánovanou výstavbu lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě.

Více na http://hospicmezistromy.cz