Zpátky do práce

Od 1. 12. 2017 realizuje naše společnost PWB hb s.r.o. projekt „Zpátky do práce“ z Operačního programu Zaměstnanost.

Zpátky do práce

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007192

Projekt Zpátky do práce je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Státního rozpočtu České republiky a společností PWB hb s.r.o. Cílovou skupinou projektu jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti cílové skupiny prostřednictvím aktivit: Motivační kurz, Kariérové poradenství, Individuální poradenství, Počítačová gramotnost, Finanční gramotnost, Rekvalifikační kurzy. Během realizace projektu se využívají jak běžné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (poradenství, rekvalifikace), tak inovativní doplňkové aktivity (počítačová pracovní diagnostika, dotované zaměstnání, praxe u zaměstnavatele). Pro zvýšení dostupnosti projektu je připravena široká škála doprovodných opatření (úhrada cestovného, úhrada zdravotních prohlídek, povinných očkování, ochranných pomůcek).

Místo realizace: Kraj Vysočina

Termín realizace: 1. 12. 2017 – 30. 9. 2019

 

Vzdělávání a profesní rozvoj ve společnostech PWB

Vzdělávání a profesní rozvoj ve společnostech PWB

Registrační číslo:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005374

V období od 1.2.2017 do 31.1.2019 je ve společnostech PWB hb s.r.o. a PWB stavby s.r.o. realizován projekt zaměřený na vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost a společností PWB hb s.r.o. Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a dovedností řídících pracovníků především v oblasti vedení a manažerského rozhodování a zvýšení znalostí ostatních účastníků v oblasti informačních technologií a administrativy pro optimalizaci logistických procesů a chodu společností.

 

Zvládneme to i s dětmi

Od 1.1.2017 realizuje naše společnost PWB hb s.r.o. projekt „Zvládneme to i s dětmi“ z Operačního programu Zaměstnanost.

Zvládneme to i s dětmi

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003480

Projekt Zvládneme to i s dětmi je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Státního rozpočtu České republiky a společností PWB hb s.r.o. Cílovou skupinou projektu jsou ženy ohrožené na trhu práce – ženy pečující o děti do 15-ti let věku. Cílem projektu je zlepšení postavení žen na trhu práce, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zvýšení tak možnosti získat pracovní uplatnění prostřednictvím aktivit: Motivační kurz, Kariérové poradenství, Individuální poradenství, Finanční gramotnost, Počítačová gramotnost, Rekvalifikační kurzy, Vstup na trh práce. Během realizace projektu se využívají jak běžné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání), tak inovativní doplňkové aktivity (počítačová pracovní diagnostika, dotované zaměstnání, praxe u zaměstnavatele). Pro zvýšení dostupnosti projektu je připravena široká škála doprovodných opatření (úhrada cestovného, příspěvek na hlídání dětí, úhrada zdravotních prohlídek).

Místo realizace: Kraj Vysočina

Termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2018

 

Fond Vysočiny – Investice do stavebních technologií

V rámci Fondu Vysočiny jsme obdrželi dotaci na nákup drobné stavební technologie pro rozvoj naší společnosti.

 

Rekonstrukce kostela Sv. Václava ve Světlé nad Sázavou

Dne 30. 6. byla dokončena rekonstrukce kostela Sv. Václava ve Světlé nad Sázavou.

20160507_17055720160604_081615

 

Bytový dům Rozsochatec

Od podzimu v Rozsochatci proběhlo několik stavebních úprav.  Do konce roku byla zrealizována hrubá stavba a během měsíce března byly vybudovány hrubé rozvody zdravotně technických instalací, vody, kanalizace a elektroinstalace.

2015-12-18 11.19.44 2015-12-18 11.20.37

 

Dne 15. prosince 2015 byla dokončena nástavba sociálního zázemí softbalového areálu Plovárenská.

foto finale

 

Novostavba bytového domu

Od 2. října 2015 byly zahájeny stavební práce v Rozsochatci. Jedná se o dvoupodlažní objekt s osmi byty, který bude primárně určen jako bydlení pro seniory. Plocha území je 1846 m2. DSCN0379DSCN03752015-10-06 10.14.28

 

Nástavba šaten softbalového klubu

Stavební práce byly zahájeny v půlce července a předpokládaný termín dokončení přelom listopad/prosinec 2015.

DSCN0366 DSCN0363

 

 

Oprava obvodové zdi

Dne 17. 9. byla dokončena a předána zakázka v Hlinsku.

DSCN0330DSCN0133

 
Home Archive for category "Aktuálně"