Zvládneme to i s dětmi

Od 1.1.2017 realizuje naše společnost PWB hb s.r.o. projekt „Zvládneme to i s dětmi“ z Operačního programu Zaměstnanost.

Zvládneme to i s dětmi

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003480

Projekt Zvládneme to i s dětmi je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Státního rozpočtu České republiky a společností PWB hb s.r.o. Cílovou skupinou projektu jsou ženy ohrožené na trhu práce – ženy pečující o děti do 15-ti let věku. Cílem projektu je zlepšení postavení žen na trhu práce, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zvýšení tak možnosti získat pracovní uplatnění prostřednictvím aktivit: Motivační kurz, Kariérové poradenství, Individuální poradenství, Finanční gramotnost, Počítačová gramotnost, Rekvalifikační kurzy, Vstup na trh práce. Během realizace projektu se využívají jak běžné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání), tak inovativní doplňkové aktivity (počítačová pracovní diagnostika, dotované zaměstnání, praxe u zaměstnavatele). Pro zvýšení dostupnosti projektu je připravena široká škála doprovodných opatření (úhrada cestovného, příspěvek na hlídání dětí, úhrada zdravotních prohlídek).

Místo realizace: Kraj Vysočina

Termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2018

 
Home Aktuálně Zvládneme to i s dětmi