Dne 15. prosince 2015 byla dokončena nástavba sociálního zázemí softbalového areálu Plovárenská.

foto finale