Víceúčelová budova Dolní Smrčné

V březnu zahájená výstavba víceúčelové budovy v obci Dolní Smrčné spěje ke svému finále. V současné době realizujeme venkovní zpevněné plochy, kompletace elektroinstalace, ZTI a vytápění a dokončujeme úpravy vnitřních povrchů.

Investorem je Město Brtnice, celkové náklady budou ve výši 8 500 000,- Kč bez DPH.