Sociální bydlení Kouřim

Realizace zakázky Sociální bydlení Kouřim je ve finální fázi. Dokončují se vnitřní úpravy, kompletace a další finální práce.

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu pro účely sociálního bydlení pro zadavatele – Město Kouřim.

Předpokládané náklady stavebních úprav jsou 9 348 925,- Kč bez DPH.