Pečovatelský dům Opočnice

V září 2019 jsme zahájili výstavbu Domu s pečovatelskou službou Opočnice. Dům s deseti bytovými jednotkami bude dokončen nejpozději na jaře roku 2021, plánované celkové náklady jsou 12 800 000,- Kč bez DPH.

Aktuálně probíhají kompletační a dokončovací práce v interiéru a úpravy venkovních zpevněných ploch.