Bytový dům Čáslav

V červenci 2020 byla zahájena realizace rekonstrukce starého činžovního domu v Čáslavi. Rekonstrukcí vznikne 10 sociálních bytů.

Investorem projektu je Město Čáslav, celkové předpokládané náklady budou ve výši 14 000 000,- Kč bez DPH.

V současné době jsou dokončeny bourací práce, probíhají hrobé rozvody elektroinstalace, ZTI a vytápění. Byly provedeny nové vyzdívky a pokračují přípravné práce na zajištění a opravách krovu.