Základní umělecká škola J. V. Stamice, Havlíčkův Brod - 3. etapy

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Doba realizace: 2015 – 2018

Realizační cena bez DPH: 3 073 503 Kč

Rekonstrukce stávajícího sociálního zázemí v 1. NP budovy, nahrávací studio a sál (stavební část), osazení VZT jednotky v suterénu, rekonstrukce vestibulu