Dotace - Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod HZS Kraje Vysočina

Předmět dotace: výstavba nové hasičské stanice Havlíčkův Brod

Dotační program: Integrovaný regionální operační program

Termín realizace: 6/2016 ? 12/2020

Rozpočet projektu: 279 112 763 Kč